Voorbeeld toestemmingsverklaring  AVG.

Volleybalvereniging Zuvoc

 

Toestemmingsverklaring AVG

 

Waarom dit formulier?

Op 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Dat is een Europese wet die een betere bescherming van persoonsgegevens beoogt. Ook Zuvoc valt onder de reikwijdte van de AVG. Voorlopig hebben wij al het beeldmateriaal van onze website verwijderd. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij wel graag beeldmateriaal blijven gebruiken. Tijdens de activiteiten van volleybalvereniging Zuvoc (bijvoorbeeld tijdens trainingen, wedstrijden etc.) wordt soms beeldmateriaal gemaakt waarbij personen herkenbaar op staan. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het verwerken daarvan is toestemming nodig.

 

Verklaring

Met dit formulier geef ik Zuvoc (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen:

 

·       Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website www.zuvoc.nl;

·       Het opnemen van mijn (pas-, team)foto op de website;

·       Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

 

 

Naam                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Geboortedatum  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Datum              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Handtekening    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. Naam ouder/voogd                     ….………………………………………………………………………………………………………………………

 

Handtekening ouder/voogd         ….………………………………………………………………………………………………………………………