Nieuws en agenda 2019/2020

Algemene ledenvergadering 20-11-2019 in het MFC te Noordbroek. Aanvang 20:30.

Aan: de leden van volleybalvereniging Zuvoc,

alsmede aan de ouders / verzorgers van de leden

die de leeftijd van vijftien jaren nog niet

hebben bereikt

 

 

Groningen, 12 oktober 2019

 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van volleybalvereniging Zuvoc, die zal worden gehouden

-                op woensdag 20 november 2019;

-                in het MFC Noordsuythoeve te Noordbroek (Schoollaan 2);

-                aanvang: 20.30 uur.

 

De agenda luidt als volgt:

 

1.              Opening

2.              Notulen ALV 28 november 2018: deze worden ter vergadering verspreid.

3.              Ingekomen stukken

4.              Mededelingen

5.              Secretarieel jaarverslag 2018 – 2019

6.              Jeugd

7.              Financieel jaarverslag 2018 – 2019

8.              Verslag kascommissie 2018 – 2019

9.              Benoeming kascommissie 2019 – 2020

10.           Begroting 2019 – 2020

11.           Bestuursverkiezing

Volgens rooster treden Brigit van Adrichem en Paul Knapper af. Brigit van Adrichem stelt zich herkiesbaar. Patrick Koerts treedt tussentijds af. Hij zal als secretaris worden opgevolgd door Sanne Jongstra (reeds bestuurslid). De functie van penningmeester wordt vacant en zal uiterlijk tijdens de vergadering moeten worden opgevuld om de vereniging te laten voortbestaan. Belangstellenden kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

12.           Rondvraag

13.           Sluiting


Voorstellen die men ter vergadering behandeld wil zien, dienen uiterlijk maandag 18 november 2019 door het secretariaat (per post: Pleiadenlaan 210, 9742 NM Groningen of per e-mail: p.koerts@freeler.nl) ontvangen te zijn.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

Patrick Koerts

secretaris

Seizoen start :maandag 26-8-2019