Nieuws en agenda 2019/2020


Corona update 23-4-2020

Hieronder de tekst te vinden op de website van de Nevobo.

Dinsdagavond heeft het kabinet in een persconferentie de nieuwe maatregelen m.b.t. het coronavirus aangekondigd. Premier Mark Rutte benoemde hierin ook duidelijk de gevolgen voor de sport. In het kort: georganiseerd buiten sporten is weer toegestaan voor jeugd t/m 12 jaar. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen weer buiten sporten mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Binnen volleyballen blijft voorlopig niet toegestaan. Alle evenementen waar een vergunningsplicht voor is zijn afgelast tot 1 september. Corona update 13-3-2020

 

Zoals eerder deze week is genoemd zijn alle wedstrijden en trainingen van ZUVOC gestaakt op verzoek van de NeVoBo en het NOC*NSF.

Zojuist is bij de persconferentie genoemd dat deze maatregel in ieder geval tot 6 april zal duren.

 

Het bestuur van ZUVOC wil u daarnaast graag oproepen u te houden aan de getroffen maatregelen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het virus gestopt wordt en we het gewone leven weer kunnen oppakken.

Wij hopen op jullie begrip.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Corona update 13-3-2020


Beste lid/ouders van lid,

 

Het bestuur van ZUVOC heeft besloten om het advies van de Nevobo  en het NOC*NSF op te volgen.

Dit betekent dat ALLE trainingen tot en met 31 maart NIET doorgaan. Wanneer de trainingen hervat kunnen worden is nog niet duidelijk. Het bestuur houdt de adviezen in de gaten en u zult zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden zodra wij meer weten.

Houdt hiervoor ook vooral de sociale media van ZUVOC in de gaten. Daarnaast zal u bij verandering van dit beleid wederom een mail ontvangen.

 

Wij hopen op uw begrip.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van ZUVOC.


––––––––––––––––––––––––––––––––


Algemene ledenvergadering 20-11-2019 in het MFC te Noordbroek. Aanvang 20:30.

Aan: de leden van volleybalvereniging Zuvoc,

alsmede aan de ouders / verzorgers van de leden

die de leeftijd van vijftien jaren nog niet

hebben bereikt

 

 

Groningen, 12 oktober 2019

 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van volleybalvereniging Zuvoc, die zal worden gehouden

-                op woensdag 20 november 2019;

-                in het MFC Noordsuythoeve te Noordbroek (Schoollaan 2);

-                aanvang: 20.30 uur.

 

De agenda luidt als volgt:

 

1.              Opening

2.              Notulen ALV 28 november 2018: deze worden ter vergadering verspreid.

3.              Ingekomen stukken

4.              Mededelingen

5.              Secretarieel jaarverslag 2018 – 2019

6.              Jeugd

7.              Financieel jaarverslag 2018 – 2019

8.              Verslag kascommissie 2018 – 2019

9.              Benoeming kascommissie 2019 – 2020

10.           Begroting 2019 – 2020

11.           Bestuursverkiezing

Volgens rooster treden Brigit van Adrichem en Paul Knapper af. Brigit van Adrichem stelt zich herkiesbaar. Patrick Koerts treedt tussentijds af. Hij zal als secretaris worden opgevolgd door Sanne Jongstra (reeds bestuurslid). De functie van penningmeester wordt vacant en zal uiterlijk tijdens de vergadering moeten worden opgevuld om de vereniging te laten voortbestaan. Belangstellenden kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

12.           Rondvraag

13.           Sluiting


Voorstellen die men ter vergadering behandeld wil zien, dienen uiterlijk maandag 18 november 2019 door het secretariaat (per post: Pleiadenlaan 210, 9742 NM Groningen of per e-mail: p.koerts@freeler.nl) ontvangen te zijn.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

Patrick Koerts

secretaris

Seizoen start :maandag 26-8-2019