Reglement


       Reglement stratenvolleybaltoernooi.

1. Er wordt gespeeld volgens de nieuwe Nevobo regels, hetgeen betekent:

- Spelen volgens het rallypoint systeem. Het team dat een rally wint krijgt een punt en verkrijgt of behoudt de opslag.

- De bal mag bij een opslag het net raken

- De bal mag met ieder deel van het lichaam gespeeld worden.

2. Er wordt gespeeld in de categorieën: heren, dames en mix. Bij een mixteam dienen er minimaal 3 dames in het veld te staan. Indien er minder dames in het veld staan wordt het team als een herenteam beschouwd. In voorkomende gevallen wordt de set c.q. de wedstrijd als verloren beschouwd. Het is de heren een in mixteam niet toegestaan te smashen.

3. Er mag niet gespeeld worden op voetbalschoenen.

4. Per team moet een aan aanvoerder(ster) aangewezen worden.

5. Elk team dient 10 minuten voor hun eerst geplande wedstrijd aanwezig zijn.

6. Naast  stratenteams zijn teams, samengesteld uit familieleden, werknemers uit een bedrijf en verenigingen (met uitzondering van volleybalverenigingen), afkomstig uit Noord- en Zuidbroek toegestaan. 

7. Per team zijn 2 gastspelers toegestaan.

8. Per team moet een scheidsrechter beschikbaar gesteld worden. Dit geldt niet voor het jeugdtoernooi.

9. Beslissingen van een scheidsrechter zij onherroepelijk.

10. Een team dat te laat voor een wedstrijd verschijnt, verlies de eerste set met 20-0. Indien men na 15 minuten na het aanvangstijdstip nog niet aanwezig is, wordt tevens de tweede set met 20-0 verloren verklaard.

11. De teams worden in poules ingedeeld en zullen een halve competitie spelen. Voor de 2e avond vindt aan de hand van de uitslagen van de 1e avond een nieuwe poule-indeling plaats.

12. Een wedstrijd duurt ca. 25 minuten of twee sets. De wedstrijdleiding geeft het begin en einde van de wedstrijden aan.

13. Per gewonnen set wordt 1 punt gescoord. 

Een set eindigt bij 20 punten. Er wordt niet om een verschil van twee punten gespeeld.

Indien een set niet wordt uitgespeeld, wordt  het team dat in deze set voorstaat als winnaar van de set beschouwd en verkrijgt voor deze set dus een punt. Bij een gelijke stand in een niet uitgespeelde set verkrijgen beide teams ? punt.

In het geval de tweede set niet wordt gespeeld omdat de eerste set niet wordt uitgespeeld, wordt de tweede set als gelijk beëindigd beschouwd en verkrijgen beide teams voor deze set ? punt.

14. Bij een gelijke stand in een poule bepaalt het verschil in voor en tegen gescoorde punten welk team hoger eindigt. Indien het saldo hiervan gelijk is, is het aantal tegengescoorde punten bepalend. 

15. Bij slecht weer zal het toernooi afgelast kunnen worden. Bij afgelasting zal door de toernooileiding worden bezien of het toernooi kan worden verplaatst naar een ander tijdstip.

16. Bij herhaald slecht weer kan het toernooi definitief afgelast worden. De betaalde inschrijfgelden zullen moeten worden gebruikt voor de organisatiekosten, zodat teruggave van de inschrijfgelden niet mogelijk is.

17. Tijdens de wedstrijden zal de EHBO aanwezig zijn.

18. De wedstrijdleiding of de volleybalvereniging ZUVOC kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of diefstal van kleding, schoeisel, fietsen etc..

19. Een ieder die aan het toernooi deelneemt of toeschouwt, doet dit op eigen risico.

20. De prijsuitreiking vindt plaats aan het einde van de tweede wedstrijddag.

21. De prijsuitreiking voor de jeugdteams vindt plaats direct na afloop van de jeugdwedstrijden op de tweede wedstrijddag.

22. Voor de jeugd worden afzonderlijke spelregels aan de teams uitgereikt.

23. Protesten kunnen worden ingediend bij het wedstrijdsecretariaat. 

24. Over onvolkomenheden of tekortkomingen in het reglement beslist de wedstrijdleiding.