Jeugdfonds sport & cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Wanneer een kind bij Zuvoc wil volleyballen is het ook mogelijk om ondersteuning te krijgen van het Jeugdfonds. Kijk voor meer informatie op Groningen | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)